ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนผลิตงานตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนผลิตงานตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมนตกแต่งภายใน (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.