ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคปรับอากาศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการร้านค้า Food Bazaar ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน part time การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกปรับอากาศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.