ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านยา SAVE DRUG - Central Plaz... 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Officer, Admin ประจำโรงพยาบาลพญาไท1 12,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ SAVE DRUG 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ระบุ นครศรีธรรมราช
Total 49 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |