ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขายและเอกสารส่งออก 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 15,000 - 18,000 นครราชสีมา
Total 3 lists.