ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกผลิต ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ตรวจรับบรรจุภัณฑ์ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ นนทบุรี
Trade Marketing Asst. Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการ) ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 13 lists.