ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ไม่ระบุ นนทบุรี
Assistant / Senior R&D Packaging Manager ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนึ้-ทำจ่าย ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 8 lists.