ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (Gaming Gear) 18,000 - 26,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.