ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เช็คเกอร์ 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการครัว 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 14,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
แคชเชียร์ 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
กุ๊ก/ผช.กุ๊ก (ครัวยำ) 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.