ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย(AE) **** ด่วนมาก ***** 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ 10,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.