ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก, เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกร (โยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล) ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม 10,000 - 12,000 ชลบุรี
Total 10 lists.