ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการคลังวัสดุ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างสำรวจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ R&D ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.