ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง/โฟร์แมนซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย / จปว.กลาง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ R&D ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ(รองรับโครงการใหม่ใน กทม.) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Site Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.