ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง/โฟร์แมนซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานประมาณราคา(งานระบบ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างสำรวจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.