ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง/โฟร์แมนซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประมาณราคา(งานระบบ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย / จปว.กลาง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ R&D ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.