ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
โฟร์แมน / วิศวกร โยธา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานต้อนรับ (บริษัทในเครือ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales and Marketing Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการหมู่บ้าน/ผู้จัดการอาคาร (บริษัทในเครือ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.