ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเลขากรรมการผู้จัดการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานแปรรูป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative & Sales Executive 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.