ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ( QC ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |