ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Walk Troght (เครื่องตรวจจับวัตถุ หรือโลหะ) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Tour operator China (ขายทัวร์ บริการลูกค้า) จีน 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Oversea Sales(ฝ่ายขายต่างประเทศ) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Programmer 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.