ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Exclusive ( กรุงเทพ) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร(ภาษาจีน) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Support Manager 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sale ต่างจังหวัด (ภาคเหนือ,ภาคอีสาน) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Programmer 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.