ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการผู้บริหาร(ภาษาจีน) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Programmer App Mobile 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Call Sevice Center 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Talasale ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Programmer 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.