ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.ธุรการและงานบุคคล 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Programmer 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างติดตั้ง 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบัญชี Audit 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.