ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างปรับฉีดพลาสติก ไม่ระบุ สมุทรสาคร
จป.ระดับวิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร , ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 12 lists.