ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Consultant ที่ปรึกษาด้านความงาม 10,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Graphic Design ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.