ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุงระบบอาคาร ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
วิศวกรรมด้านการปรับปรุงและออกแบบกระบวนการการผลิต ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ / Folding Carton ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าประสานงานส่วนกลาง ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 4 lists.