ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างพิมพ์ ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
กราฟฟิค ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
พนักงานเตรียมพิมพ์ (Prepress) ด่วนมาก ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 3 lists.