ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานบุคคล การอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
CUSTOMER SERVICES-AIR&SEA; ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |