ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุระการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานบุคคล การอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานแผนกจัดเตรียมเอกสารส่งออก ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่จัดทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.