ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 30,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
ผุ้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 50,000 - 90,000 ปทุมธานี
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
IT Supervisor 22,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.