ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการบริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ตู้ / OB ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.