ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย (ประจำศูนย์บริการ KI... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา (HRD) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำโรงแรมรีโน่ เขตปทุมวัน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างฝึกหัด / ช่างเทคนิค - ประจำศูนย์บริการ KIA ( ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.