ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรับเช็ค-วางบิล ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย(ประจำเขตกรุงเทพฯ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.