ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่าง:ซ่อมบำรุงไฟฟ้า 10,000 - 13,000 สมุทรปราการ
พนักงานขับรถส่งของ 9,500 - 13,000 สมุทรปราการ
พนักงานเขียนแบบ, ออกแบบ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Draftman 15,000 - 17,500 สมุทรปราการ
ช่างซ่อมบำรุง 9,000 - 12,000 สมุทรปราการ
Total 27 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |