ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 12,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานผู้พิการ 9,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเดินบัตร 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.