ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักแสดง *ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ * 9,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ (เน้นภาคหน่วยงานการศึกษาและ... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 12,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.