ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานผู้พิการ 9,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สำนักงานขายต่างประเทศ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเดินบัตร (Full time - Part time) 9,500 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.