ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการร้านค้า-โปรโมชั่น ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.