ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกการตลาด 25,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกการเงิน 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพัฒนาโครงการ 24,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.