ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล 14,000 - 16,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สิน / นิติกร 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.