ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
สถาปนิก 20,000 - 29,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพัฒนาโครงการ 24,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.