ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
วิศวกร IE ประจำคลังสินค้า 13,000 - 18,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)(ภาษาลาว) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
WEB PROGRAMMER ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 4 lists.