ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(สรรหาว่าจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการต่างประเทศ 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.