ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(สรรหาว่าจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการต่างประเทศ 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายโฆษณานิตยสาร 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.