ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ขายโฆษณานิตยสาร 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดงานก่อนพิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.