ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างสี ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างกลึง 9,000 - 10,000 สมุทรสาคร
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 14 lists.