ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ด่วนมาก!!! 13,000 - 17,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ / Drawing Officer ด่วนที่สุด !... 13,000 - 25,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างกลึง 9,000 - 10,000 สมุทรสาคร
Total 14 lists.