ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน ! ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ด่วนมาก!!! 13,000 - 17,000 สมุทรสาคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต 20,000 - 30,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ / Drawing Officer ด่วนที่สุด !... 13,000 - 25,000 สมุทรสาคร
Total 14 lists.