ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน ! ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วน! 10,000 - 13,000 สมุทรสาคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต 20,000 - 30,000 สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานช่าง ผู้ช่วยช่าง ด่วน! ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 14 lists.