ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
สถาปนิกโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Exhibition) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.