ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ (สัญญาจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (Cost Estimator) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.