ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จป.วิชาชีพ ประจำไซด์งาน (สัญญาจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (Cost Estimator) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.