ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Event Creative ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ ประจำไซด์งาน (สัญญาจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (draftman) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.