ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างสำรวจ(รังวัด) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (Cost Estimator) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.