ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง (กรุงเทพฯ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive (พม่า/กัมภูชา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี/หัวหน้างานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค(เครื่องปรับอากาศ) 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Sales ต่างจังหวัด (ภาคเหนือ, ภาคกลาง-ตะวันออก) ไม่ระบุ เชียงใหม่
Total 7 lists.