ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก HE (ด่วนมาก) ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
Sales กทม. ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน 30,000 ขึ้นไป ปราจีนบุรี
วิศวกรเครื่องมือวัด 18,000 - 30,000 ปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.