ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก HE (ด่วนมาก) ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
หัวหน้าช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิ... ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
พนักงานขนส่งสินค้า//ชั่วคราว 6 เดือน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Support (ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
Total 14 lists.