ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Helpdesk/Call Center ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานสรรหาบุคคลากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Customer Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Call Center Inbound ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Call center Outbound (ไม่ใช่งานขาย) ด่วน...!!!!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.