ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive และ Sales Office 12,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Product Manager 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive (สระบุรี) 13,000 - 20,000 สระบุรี
Total 7 lists.