ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ( ด่วนมาก ) 12,000 ขึ้นไป นครปฐม
เจ้าหน้าที่ช่างสีพิมพ์ ( ด่วนมาก ) 15,000 - 25,000 นครปฐม
จนท.ซ่อมบำรุง สาขา อิเลคทรอนิคส์/ไฟฟ้า ( ด่วนมา... 8,000 - 15,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้ ) 15,000 - 22,000 นครปฐม
Total 4 lists.