ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ( ด่วนมาก ) 12,000 ขึ้นไป นครปฐม
ผช.หน.แผนกคลังสินค้า 15,000 - 20,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ช่างสีพิมพ์ ( ด่วนมาก ) 15,000 - 25,000 นครปฐม
จนท.ซ่อมบำรุง สาขา อิเลคทรอนิคส์/ไฟฟ้า ( ด่วนมา... 8,000 - 15,000 นครปฐม
หน.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 20,000 - 40,000 นครปฐม
Total 9 lists.