ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้ ) 15,000 - 22,000 นครปฐม
ผช.หน.แผนกคลังสินค้า 15,000 - 20,000 นครปฐม
จนท.ประสานงานขาย (ด่วนมาก ) 13,500 - 17,000 นครปฐม
จนท.ธุรการฝ่ายผลิต ( ด่วนมาก ) 12,500 - 15,500 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ช่างสีพิมพ์ ( ด่วนมาก ) 15,000 - 25,000 นครปฐม
Total 7 lists.