ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานควบคุมคุณภาพสินค้า QA,QC 15,000 ขึ้นไป นนทบุรี
เจ้ัาหน้าที่จัดซื้อ (บริษัทในเครือ GCS) 15,000 ขึ้นไป นนทบุรี
ช่างเทคนิค 10,000 ขึ้นไป นนทบุรี
พนักงานขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ภาคใต้) ด่วน ไม่ระบุ นนทบุรี
Steward/พนักงานล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในครัว... 9,000 - 10,000 สุราษฎร์ธานี
Total 13 lists.