ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้สื่อข่าวออนไลน์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกอบรมและแรงงานสัมพันธ์ ด่วน! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Co-Producer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตัดต่อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.