ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ Mall (Sales Exclusive) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงา... ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 18 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |