ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าประจำคลังสินค้า* 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Export office(สัมภาษณ์ทราบผลทันที) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ Content Marketing (สินค้าเครื่องดนตรี) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าบัญชีลูกหนี้ (AR) 23,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
บัญชีลูกหนี้(AR) สัญญาจ้าง 3 เดือน 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.