ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบัญชี (ด้านรับ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย 50,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานคลังสินค้า 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
สมุห์บัญชี 40,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Product Specialist ***ด่วน*** 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.