ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ ชลบุรี
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานหั่นไก่ (รายวัน) ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 6 lists.