ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการตลาดและขาย 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
PC ประจำพื้นสาขาต่างจังหวัด (**ต้องการด่วนมาก**) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sale Engineer 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ 14,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.