ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ทนายความ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ(เชคเกอร์) 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 32 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |