ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 13,000 - 15,000 สมุทรปราการ
ผู้จัดฝ่ายผลิต 40,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 30,000 - 50,000 สมุทรปราการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน 20,000 - 30,000 สมุทรปราการ
Total 8 lists.