ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรประจำโรงงาน 20,000 - 40,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 13,000 - 15,000 สมุทรปราการ
ผู้จัดฝ่ายผลิต 40,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน 20,000 - 30,000 สมุทรปราการ
Total 11 lists.