ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Junior Sales Manager (ความก้าวหน้าและฐานะที่มั่นคง... 30,500 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Junior Instructor 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างปะปา 7,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายโดยใช้รถจักรยานยนต์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.