ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ช่างศิลป์ (ด่วน) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร (ด่วนมาก) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งเสริมการขาย 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ด่วน!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.