ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล 28,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการเกษตร 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมเครื่องกล ( ใบกว.ภาคี) 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำร้านถ่ายรูป ( ประจำสาขาสุขุมวิท 41... 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.