ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างยนต์ 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Telesales) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการประสานงานขาย 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมเครื่องกล ( ใบกว.ภาคี) 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.