ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม) ด่วนมาก!! 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักเคมี 13,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์ 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Telesales) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.