ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานขายลูกค้ารายใหญ่ ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างประกอบ ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 14 lists.