ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการบุคคล 9,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
สัตวแพทย์ผ่าตัดกระดูก ไม่ระบุ ปทุมธานี
สัตวแพทย์ประจำ ไม่ระบุ ปทุมธานี
อาบน้ำตัดขน 10,000 - 12,000 ปทุมธานี
ธุรการส่วนกลาง 9,000 - 14,000 ปทุมธานี
Total 10 lists.