ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนควบคุมอาหาร (ครัวกลาง) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานสโตร์ (Store Staff) ปฎิบัติงานที่คลังสินค้า... 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
นิติกร 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฎิบัติงานที่ บ.อินไลน์ โคท... 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ (ปฎิบัติงานที่ สวนอูฐ Camal ชะอำ) 9,500 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Total 31 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |