ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
บัญชีลูกหนี้(AR) สัญญาจ้าง 3 เดือน 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เลขาเซลล์ (สัมภาษณ์ ทราบผลทันที) 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษา ทุกสาขาวิชา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Export office(สัมภาษณ์ทราบผลทันที) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ คลังสินค้า ด่วนๆๆๆ (สัมภาษณ์ ทราบผล เริ่มงา... 10,000 - 14,500 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.